WWOS (Wij Werken Ons Suf) is een nieuw initiatief van een aantal leden binnen WTOS. Binnen WTOS zijn vooral de studerende leden erg actief. Na de studie kan daardoor het contact tussen de leden snel verwateren.

Om dit te ondervangen is WWOS een initiatief voor en door afgestudeerde leden gestart. Doel is om enerzijds het contact tussen deze ‘oud’-leden onderling en anderzijds tussen de studerende en de ‘oud’-leden te verbeteren. Daarnaast denken wij dat het netwerk van de al werkende WTOS leden een positieve bijdrage kan leveren aan WTOS.

Om dit doel te bereiken zal WWOS een aantal activiteiten per jaar organiseren. Een deel hiervan zal specifiek gericht zijn op het contact tussen ‘oud’-leden onderling. Het andere deel zal zich toespitsen op alle WTOS leden. De eerste activiteit zal in de avond van 29 maart plaatsvinden.

WWOS is op zoek naar enthousiaste leden om dit initiatief verder mee vorm te geven en om activiteiten te organiseren. Wil jij een bijdrage leveren aan dit initiatief, vul dan dit interesseformulier in. Voor vragen, opmerkingen of tips kun je altijd mailen naar wwos@wtos.nl.