Trainingen

Op deze pagina vind je informatie over hoe de trainingen bij WTOS georganiseerd en gestructureerd worden. Bij eventuele vragen kun je altijd contact opnemen met het bestuur.


 

Vóór de training

Hier worden de stappen uiteengezet die moeten zorgen voor een gestructureerde start van de training.

 • De deelnemers aan de training verzamelen 15 minuten voor aanvang bij het sportcentrum.
 • Vóór of desnoods tijdens het verzamelen zorgt het bestuur ervoor dat er voldoende groepsleiders zijn. Deze worden op de hoogte gebracht van de plannen voor de training en het bestuur controleert of deze groepsleiders de regels en routes kennen. Het bestuur informeert tegelijk ook de groepsleiders met wat er bij de nabespreking nog genoemd dient te worden.
 • Het bestuur verwelkomt de leden en benoemt eventueel aankomende evenementen.
 • Groepsleiders worden kenbaar gemaakt en gaan op verschillende plekken staan zodat renners zichzelf in groepjes in kunnen delen. Groepjes mogen niet groter zijn dan 8 renners.
 • De groepsleiders nemen de regels door met de groep en bespreken de inhoud van de training.

 


 

Uitleg door groepsleider
 • De groepsleider vraagt wie er in de groep nieuw is en/of de route of regels niet kent.
 • De leider herhaalt indien nodig de veiligheidsregels.
 • Het doel en de inhoud van de training wordt besproken.
 • De locatie van de nabespreking wordt aan iedereen kenbaar gemaakt.
 • De groepen vertrekken één voor één, van snel naar langzaam.

 


 

Tijdens de training
 • De groepsleider heeft altijd de leiding en geeft aan hoe er gereden dient te worden (bijvoorbeeld naast elkaar of achter elkaar).
 • De verkeersregels worden altijd in acht genomen. Rijd dus niet door rood licht. Als een deel van de groep al wel overgestoken is, wacht dan rustig tot het licht groen wordt en vervolg dan je weg.
 • Binnen de bebouwde kom en op drukkere plaatsen wordt er met een gematigde snelheid gereden.
 • Communiceer met de groep. Geef aan als er afgeslagen wordt, je je af laat zakken naar de volgende groep, etc.
 • De te rijden routes worden door het bestuur bepaald. Hier mag enkel van afgeweken worden indien de route niet te rijden is door wegwerkzaamheden, evenementen, etc.
 • In de langzamere groepen bepaalt de langzaamste renner het tempo. Er wordt altijd op elkaar gewacht. Dit geldt echter niet voor de eerste groep. Deze mag altijd doorrijden, zolang ze zeker weten dat de renner gewoon gelost is en geen materiaalpech of andere problemen heeft gekend.
 • De groepsleider let op onwenselijk gedrag en stuurt waar nodig aan. Ook zorgt hij/zij ervoor dat iedereen de veiligheidsregels naleeft. Als aanwijzingen niet opgevolgd worden, dan stopt de groepsleider de groep en herhaalt de uitleg.
 • Indien er een incident heeft plaatsgevonden licht de groepsleider het bestuur in.

 


 

Nabespreking
 • De groepsleider evalueert samen met de groep wat er goed en eventueel fout ging en wat de deelnemers van de training vonden.
 • Als de training onveilig verlopen is, leden zich misdragen hebben of er duidelijke punten van verbetering zijn voor volgende trainingen neemt de groepsleider hierover contact op met het bestuur.
 • De groepsleider herhaalt bij de nabespreking ook kort de aankomende activiteiten, trainingen, wedstrijden en borrels om renners te enthousiasmeren. De groepsleider is hiervan vooraf op de hoogte gebracht door het bestuur.

 


 

Voor een overzicht van de regels die tijdens trainingen gelden, KLIK HIER.